شناسه خبر : 33658

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملت رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۶.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۳۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۸۲ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک ملت با افزایش ۵.۲۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۶۷درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۸۳ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای