شناسه خبر : 33617

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سرمایه رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سرمایه رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۶.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پارسیان با کاهش ۳.۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۱۴ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۵ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای