شناسه خبر : 32413

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در آخرین روز کاری سال معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۱.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۶۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۱۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۸۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۱.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۵۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت.

حجم خریدو فروش بانک پارسیان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۱ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای