شناسه خبر : 30249

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پارسیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پارسیان رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت هم به نماد بیمه دانا با ۲.۵۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس هم به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ٠.۳۷ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۶.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با ۱.۸۲ درصد رسید. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ٠.۳۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت  بیمه حکمت صبا در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۲۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای