شناسه خبر : 29477

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی  رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حافظ بود که ۲.۴۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۲۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای