شناسه خبر : 29369

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا  با کاهش ۱.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت های بیمه پارسیان و اتکایی امین با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۵.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۴۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۶.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۲.۹۷ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای