شناسه خبر : 28849

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثبهساز با کاهش ۲/۱۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۲۷ درصد به خود اختصاص داد.

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد کرمان با کاهش ۱/۹۶درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۱درصد به ثعتما رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثمسکن با افزایش ۵/۱۶درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۰/۲۱ درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب  با افزایش ۶/۱۵درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۲۵درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۱شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰شرکت قرمز پوش و نماد ۲۱شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای