شناسه خبر : 28602

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثنوسا با کاهش ۴/۶۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۰۹درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۵/۳۲درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۲درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش ۵/۳درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد وآذر با افزایش ۳/۸درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کیسون  با افزایش ۲/۶۷درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثنظام با افزایش ۰/۱۹درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۳ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۰ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای