شناسه خبر : 28553

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وساخت با کاهش ۲/۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثاخت با کاهش ۰/۲۴درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثعمرا با کاهش ۳/۹۱درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳۴درصد به ثرود رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش ۴/۴۳درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثامان با افزایش ۰/۳۷ درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب  با افزایش ۶/۱۷درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتران با افزایش ۰/۰۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثزاگرس و وثخوز در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۸ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۳ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای