شناسه خبر : 28515

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۱/۷۱درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۱۲درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثباغ با کاهش ۲/۴۴درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۱درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش ۴/۷درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد وساخت با افزایش ۱/۰۸درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش ۵/۷۱درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد کیسون با افزایش ۱/۴۷درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای وثخوز و ثنام در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱ شرکت قرمز پوش و نماد  ۲۰ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای