شناسه خبر : 28250

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثباغ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثباغ رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثشاهد با کاهش ۱/۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثاخت با کاهش ۰/۴۷درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نمادهای ثغرب با کاهش ۶/۵۸ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۳درصد به ثپردیس رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش ۳/۵۵درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثشرق با افزایش ۰/۰۳درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثباغ  با افزایش ۴/۶۹درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثالوند با افزایش ۰/۲۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثزاگرس،ثامان ،ثبهساز وثخوز در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان۳۰ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱ شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای