شناسه خبر : 28202

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثالوند و ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثالوند و ثرود رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نمادهای ثعتما با کاهش ۲/۷۹ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثمسکن با افزایش ۶/۴۹درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۰۸ درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نمادهای ثالوند و ثرود با افزایش ۶/۵۴درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد وثخوز با افزایش ۰/۱۷درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثنام و ثزاگرس در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۳شرکت قرمز پوش و نماد ۲۶شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای