شناسه خبر : 28152

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۱درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثنظام با کاهش ۲/۸۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۵درصد به ثزاگرس رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثشاهد با افزایش ۶/۰۴درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۱/۲۹درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود  با افزایش ۶/۵۷درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد وثخوز با افزایش ۰/۵۲درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۱شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۸شرکت قرمز پوش و نماد  ۲۳شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای