شناسه خبر : 28128

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وتوس با کاهش ۶/۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثنوسا با کاهش ۰/۰۴درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نمادهای ثرود با کاهش ۴/۸۵ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۸درصد به ثعمرا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثشاهد با افزایش ۰/۵۵درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثمسکن با افزایش ۰/۲۴ درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد آ.س.پ  با افزایش ۶/۲۳درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثغرب با افزایش ۵/۱۵درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثبهساز، ثنام و ثاژن در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۴ شرکت قرمز پوش و نماد  ۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای