شناسه خبر : 28086

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وتوس با کاهش ۵/۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۴۹درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نمادهای ثعتما و ثقزوی با کاهش ۲/۸۵ درصد رسید و کمترین افت با کاهش۰/۲ درصد به ثنام و ثعمرا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاخت با افزایش۰/۲۸ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش ۵/۳درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتران با افزایش ۰/۰۸درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۷ شرکت قرمز پوش و نماد  ۶ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای