شناسه خبر : 28017

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در اخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثشاهد با کاهش ۵/۵۶درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۵۹درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثباغ با کاهش ۶/۵۶درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۳درصد به آ.س.پ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش ۰/۰۵ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۶/۱۵درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاژن با افزایش ۱/۹۹درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۳شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۸ شرکت قرمز پوش و نماد  ۵ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای