شناسه خبر : 27992

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۴/۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۱درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵/۴۲درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۷درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش ۵ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثمسکن با افزایش ۰/۸۶درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۵/۳ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاصفا با افزایش ۰/۰۸درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثقزوی در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۴شرکت قرمز پوش و نماد  ۸شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای