شناسه خبر : 27949

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وآذر رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وآذر رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثپردیس با کاهش ۶/۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثباغ با کاهش ۰/۳۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثفارس  با کاهش ۴/۶۴ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱درصد به ثامان رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش ۵ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد وتوس با افزایش ۰/۴۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثنظام با افزایش ۲/۷۵ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثرود با افزایش ۰/۵۹درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۳شرکت قرمز پوش و نماد  ۸ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای