شناسه خبر : 27473

بازگشایی ۱۴ نماد معاملاتی در بازار بورس و فرابورس ایران

بازگشایی ۱۴ نماد معاملاتی در بازار بورس و فرابورس ایران

نماد‌های معاملاتی (دتولید ۱) , (تاپکیش ۱) , (فروسیل ۱) , (کی بی سی ۱) , (زکشت ۱) , (دتوزیع ۱) , (خعمرا ۱) , (دلقما) , (غدشت) , (های وب)، (سیلام), (نوری), (وزمین ۱) و (وسین ۱) امروز دوشنبه در بازار بورس و فرابورس ایران بازگشایی و آماده معامله شدند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرد: نماد‌های معاملاتی شرکت داروسازی تولید دارو (دتولید ۱) و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش ۱)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز دو‌شنبه آماده انجام معامله می‌باشند.

نماد‌های معاملاتی شرکت فروسیلیسیم خمین (فروسیل ۱) و شرکت کی بی سی (کی بی سی ۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه آماده انجام معامله هستند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد‌های مذکور به‌صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است.

نماد معاملاتی شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱) هم پس از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی و عدم پاسخگویی ناشر در این خصوص، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز دوشنبه آماده انجام معامله است.

در ادامه نماد‌های معاملاتی شرکت توزیع داروپخش (دتوزیع ۱) و شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا ۱)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام درخصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملاتی، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز آماده انجام معامله می‌باشند.

همچنین نماد معاملاتی شرکت داروئی و بهداشتی لقمان (دلقما) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد.

در ادامه نماد‌های معاملاتی (وزمین ۱) و (وسین ۱) نیز امروز در بازار فرابورس ایران بازگشایی و آماده معامله شدند.

براساس اعلام مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران؛ نماد معاملاتی شرکت بانک ایران زمین (وزمین ۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز آماده انجام معامله است.

همچنین نماد معاملاتی شرکت بیمه سینا (وسین ۱) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه آماده انجام معامله است. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر این صورت انجام معاملات در نماد مذکور به‌صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت دشت مرغاب (غدشت) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی در تارنمای کدال در خصوص کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری ۹۴۴۴۸۲ شانزدهم مهر با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. ضروری است سرمایه‌گذاران باتوجه به تغییرات بیش از ۳۰ درصدی قیمت سهام، اطلاعات منتشر شده در تارنمای کدال (codal.ir) که تنها مرجع رسمی انتشار اطلاعات توسط ناشر می‌باشد را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار داده و از توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی و غیر رسمی اجتناب کنند.

نماد معاملاتی شرکت‌های داده گستر عصر نوین (های وب)، سیمان ایلام (سیلام)، پتروشیمی نوری (نوری) نیز باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای