شناسه خبر : 26978

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره حبندر

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره حبندر

سهراب قلیزاده به نمایندگی از شرکت خدمات بندری دریایی خلیج فارس خط کیش و علیرضا مددی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم به هیات مدیره شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر پیوستند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، نفشرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به انجام  خدمات دریایی و نمایندگی خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی، انجام عملیات  حمل  نقل دریایی بار و مسافر بر روی تمامی آب ها توسط واحدها، انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی، غو، عملیات کانتینری، سوخت و آبرسانی تدارکاتی به کشتی ها در تمامی بنادرو آبهای کشورو انجام عملیات راهنمایی کشتی ها و امور یدک کشی می پردازد.

گفته می شود که دارایی های ثابت شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در پایان سال گذشته تا مبلغ۱.۷۳۷ میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بود.

ارزش دارایی های ثابت شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در پایان سال مالی گذشته  510.713 میلیون ریال (51 میلیارد تومان) بوده است.

آی هان رهبرسعادت، حسن تیمورتاش و علی حاجی اسمعیلی سایر اعضای هیات مدیره حبندر را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای