شناسه خبر : 26394

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در چهارمین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وساخت با کاهش ۳/۰۸ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامید با کاهش ۰/۱۴درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثنظام با کاهش ۲/۷۲ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵درصد به ثباغ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثمسکن با افزایش۳/۶۸ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثشاهد با افزایش ۰/۱۳درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۶/۶۷ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثنور با افزایش ۰/۱۲درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۳ شرکت قرمز پوش و نماد ۲۱شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای