شناسه خبر : 26353

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثپردیس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثپردیس رسید

درسومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابگ آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثامان با کاهش ۰/۲۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثجوان با کاهش ۲/۰۴ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۴۲درصد به ثاصفا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثشاهد با افزایش۳/۵۲ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثاباد با افزایش ۰/۰۳درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثپردیس با افزایش ۶/۵۶ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثعتما با افزایش ۰/۳۹درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد وتوس درروز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۴ شرکت قرمز پوش و نماد ۲۷شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای