شناسه خبر : 26317

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

دردومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثنوسا با کاهش ۳/۷۱ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۰۳درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد کرمان با کاهش ۲/۵۹ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳درصد به ثپردیس رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش۳/۵۵ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثاباد با افزایش ۰/۸۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش ۴/۶۵ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۲۱درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۰ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۲ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای