شناسه خبر : 26283

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

دراولین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۵۶ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثمسکن با کاهش ۰/۱۱درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثقزوی با کاهش ۲/۷۴ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۷درصد به ثاصفا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش۴/۳۵ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثنوسا با افزایش ۰/۱۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۴/۷۱ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد کیسون با افزایش ۰/۳۷درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۴ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۹ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای