شناسه خبر : 26231

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کرمان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کرمان رسید

در پنجمن روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۰/۸۳درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثاژن با کاهش ۱/۹۵ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۵درصد به ثنوسا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش۵/۴۴ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد وتوس با افزایش ۰/۳۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کرمان با افزایش ۵/۷۵ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثقزوی با افزایش ۰/۲۲درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۷شرکت قرمز پوش و نماد ۲۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای