شناسه خبر : 26187

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

درچهارمین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۳/۵۳درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۱/۴۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثجوان با کاهش ۲/۸ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۳درصد به ثپردیس رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش۵/۶۵ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۱/۲۳درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کرمان با افزایش ۵/۴۲ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثعتما با افزایش ۰/۵۴درصد رسید.

حجم خرید وفروش نماد ثزاگرس در روز جاری برابربود.

 

در روزجاری، از میان  شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۹شرکت قرمز پوش و نماد ۲۳شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای