شناسه خبر : 26159

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

درسومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۲/۷درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۰۳درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۲/۳۳ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۳درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاباد با افزایش۴/۱۹ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثاخت با افزایش ۰/۰۹درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۵/۷۴ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتران با افزایش ۰/۰۴درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۱شرکت قرمز پوش و نماد ۱۲شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای