شناسه خبر : 25600

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

درسومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نمادهای ثاباد با کاهش ۴/۶۷ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامید با کاهش۰/۱۵ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب  با کاهش ۴/۶۵درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۳درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش ۴/۱۶درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامان با افزایش ۰/۱۷درصد رسید.

یشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد آ.س.پ با افزایش ۴/۴۴درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثالوند با افزایش ۰/۱۸درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۱شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲شرکت قرمز پوش و نماد ۱۹ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای