شناسه خبر : 25544

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

دردومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثشاهد با کاهش ۵/۳۸ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثاخت با کاهش۰/۶۲ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثباغ  با کاهش ۵/۹۱درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۴ درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۳/۳۶ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثجوان با افزایش ۲/۶۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثاژن در روز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۸ شرکت قرمز پوش و نماد ۳ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای