شناسه خبر : 25508

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثاباد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثاباد رسید

درنخستین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نمادهای ثشرق با کاهش ۴/۸۲ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثاخت با کاهش۰/۳۸ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب  با کاهش ۴/۳۳درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۴۳ درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاباد با افزایش ۳/۸۲درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثفارس با افزایش ۳/۷۷درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثجوان با افزایش ۲/۶۵درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثرود با افزایش ۰/۳۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثقزوی و ثاژن در روز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان۳۲شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۳شرکت قرمز پوش و نماد ۷ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای