شناسه خبر : 24061

اختصاصی چابک آنلاین؛

سه عضو جدید به هیات مدیره شتوکا اضافه شدند

سه عضو جدید به هیات مدیره شتوکا اضافه شدند

رحمت اله نادری بنی به نمایندگی از شرکت فولاد زاگرس چهارمحال و علیرضا گندم کار به نمایندگی از سرمایه گذاری توکا فولاد به جمع هیات مدیره شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین محمدحسین خرمی به نمایندگی از آتیه فولاد نقش جهان جایگزین محسن ثابتی پور در هیات مدیره شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان  شد. 

شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در زمینه هایی همچون تولید و تأمین رنگهای صنعتی برای مصارف گوناگون، بازاریابی و فروش محصولات تولیدی نظیر و تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات رنگ سازی فعالیت می کند.

از فرامرز مظاهری سیچانی و محمد صفائی راد به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای