شناسه خبر : 24032

اختصاصی چابک آنلاین؛

هیات مدیره آبادا دستخوش تغییر شد

هیات مدیره آبادا دستخوش تغییر شد

امیرعباس مطلبی فینی به نمایندگی از  شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر و مرتضی خردمندی به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر به جمع هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق آبادان پیوستند.

چابک آنلاین، علیرضا میرزائی هم  به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد مفید و محمدمهدی بادامچی به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به جمع هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق آبادان اضافه شدند. 

داریوش خرمی راد در هیات مدیره این شرکت ماندگار شد.

شرکت تولید نیروی برق آبادان در زمینه تولید و فروش انرژی برق و سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه فعالیت می کند.

گفته می شود که  موجودی مواد و کالای نزد انباری شرکت تولید نیروی برق آبادان در سال مالی  گذشته در قالب قرارداد کلی جامع شکست ماشین آلات  از پوشش بیمه ای لازم و کافی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار برخوردار بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای