شناسه خبر : 24028

اختصاصی چابک آنلاین؛

سه عضو جدید به هیات مدیره پتروشیمی تندگویان پیوستند

سه عضو جدید به هیات مدیره پتروشیمی تندگویان پیوستند

محمدقلی یونسی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و فریدون افشاری به نمایندگی از شرکت فجر انرژی خلیج فارس به هیات مدیره شرکت پتروشیمی تندگویان اضافه شدند.

چابک آنلاین، همچنین سعید مسعودی زاده به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام به جمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی تندگویان پیوست.

از سیدرضا قاسمی شهری و سیدعلی اکرمی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی تندگویان یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای