شناسه خبر : 24002

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرپرست زگلدشت معرفی شد

سرپرست زگلدشت معرفی شد

احمد پایدار رودمعجنی به عنوان سرپرست شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان معرفی شد.

به گزارش چابک آنلاین، وی پیش از این مدیریت عاملی شرکت کشت و صنعت شریف آباد را عهده دار بود.

مسعود کیان مهر، مسعود امیری ابراهیم محمدی و مجید بابلیان اعضای هیات مدیره شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان را تشکیل می دهند.

این شرکت با سرمایه ثبتی 200,000  میلیون ریالی در زمینه کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور، زنبور عسل و ماهی فعالیت می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای