شناسه خبر : 22789

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی،بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک پست بانک ایران با افزایش ۳.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد با افزایش ۰.۰۴ درصد به پارسیان رسید. 

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۷۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای