شناسه خبر : 22510

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای قرمزپوش شد

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۳۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۶۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  پست بانک ایران با افزایش ۲.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارافرین با افزایش ۰.۱۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۸۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های پاسارگاد و ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای