شناسه خبر : 22117

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره صنعتی محور سازان ایران خودرو

حضور دو عضو جدید در هیات مدیره صنعتی محور سازان ایران خودرو

حمیدرضا باریک بین و مهران مهرور به ترتیب به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا و شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به جمع هیات مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، محمد نوامیدهیق، فرامرز عطاءزاده اصل و کورش اربابیان به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای