شناسه خبر : 21955

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به تجارت رسید

در میانه اولین هفته کاری سال جدید معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۳.۴۳درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک  سرمایه با ۲.۰۶ درصد کاهش و کمترین افت هم به نماد بانک ایران زمین با ۰.۲ درصد کاهش رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد  بانک تجارت با افزایش ۳.۸۵درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۳۸ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۷بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۷ بانک سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای