شناسه خبر : 40428

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع درآمد عملیاتی ۷ بانک دولتی؛ ۱۷۸ هزار میلیارد تومان

مجموع درآمد عملیاتی 7 بانک دولتی؛ 178 هزار میلیارد تومان

مجموع درآمد عملیاتی ۷ بانک دولتی درسال گذشته به ۱۷۸ هزارمیلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، بانک ملی ایران با 81 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، رتبه اول در نظام بانکی کشور در زمینه درآمد عملیاتی  در سال گذشته را به خود اختصاص داد.

براساس این گزارش، بانک کشاورزی با 39 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و بانک مسکن با 29 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

ناگفته نماند که فعالیت 7 بانک دولتی درسال گذشته منجر به سود 4228 میلیارد تومانی شد و هر 7 بانک مورد بررسی سال را با سود به انتها رساندند.

قابل توجه آنکه از 7 بانک دولتی مورد بررسی در این گزارش دو بانک قرض الحسنه مهر ایران و صنعت و معدن سال گذشته را با سود انباشته و 5 بانک ملی ایران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون و توسعه صادرات ایران سال گذشته را با زیان انباشته به انتها رساندند.

ازمیان 7 بانک مورد بررسی در این گزارش، تنها بانک دولتی ملی ایران سال گذشته را با زیان عملیاتی 6789 میلیارد تومانی به پایان رساند.

photo_2023-11-08_12-48-30

ارسال نظر