شناسه خبر : 37887

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع ارزش ساختمان ۱۵ شرکت لیزینگ ۱۵۲ میلیارد تومان

مجموع ارزش ساختمان 15 شرکت لیزینگ 152 میلیارد تومان

مجموع ارزش دفتری ساختمان های ۱۵ شرکت لیزینگ در سال گذشته به رقم ۱۵۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،  هر چند که مجموع ارزش دفتری ساختمان های 15 شرکت لیزینگ در سال 1400، بالغ بر 282 میلیارد تومان بوده است.

ارزش دفتری ساختمان های شرکت لیزینگ رایان سایپا که جزء شرکت های زیر مجموعه گروه خودرو سازی سایپا است به تنهایی در پایان سال 1400 بالغ بر 152 میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، رتبه اول ارزش دفتری ساختمان ها در بین 15 شرکت لیزینگ در سال گذشته به شرکت لیزینگ ایران که شرکت وابسته به بانک تجارت است با 49 میلیارد تومان رسید.

شرکت های لیزینگ پاسارگاد با 23 میلیارد و 618 میلیون تومان و خودرو غدیر که جزء واحدهای تجاری شرکت ایران خودرو است با 23 میلیارد و 520 میلیون تومان ارزش ساختمان در رتبه های بعدی قرار دارند.

photo_2023-09-05_11-23-08

درمقابل شرکت های لیزینگ آریادانا، بهمن و ملت در بین شرکت های لیزینگ مورد بررسی در این گزارش، کمترین میزان ارزش دفتری ساختمان را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

نکته قابل توجه آنکه از 15 شرکت لیزینگ مورد بررسی تعدادی از آنها وابسته به بانک های کشور هستند.

شرکت های لیزینگ پارسیان، صنعت و معدن، کارآفرین، پاسارگاد، ملت، دی، ایران و جامع سینا به ترتیب وابسته به بانک های پارسیان، صنعت و معدن، کارآفرین، پاسارگاد، ملت،دی و تجارت هستند.

مجموع ارزش دفتری ساختمان های شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها در سال گذشته حدود 110میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر