شناسه خبر : 37123

اختصاصی چابک آنلاین؛

هزینه تبلیغاتی ۱۲ بانک از مرز ۱۴۰۰ میلیارد تومان گذشت

هزینه تبلیغاتی  12 بانک از مرز 1400 میلیارد تومان گذشت

۱۲ بانک خصوصی کشور در سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بابت تبلیغات و انتشارات هزینه کرده اند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بانک ملت با 406 میلیارد تومان، بیشترین رقم هزینه کرد در تبلیغات و انتشارات سال گذشته را در بین 12 بانک خصوصی به خود اختصاص داد.

هزینه تبلیغات و انتشارات 12 بانک خصوصی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت زیرا از 20 بانک خصوصی پذیرفته شده در بازار سرمایه، صورت های مالی حسابرسی شده 6 بانک، ایران زمین، آینده، دی، رفاه کارگران،قرض الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل هنوز منتشر نشده است.

همچنین، هزینه تبلیغات و انتشارات در صورت های مالی حسابرسی شده بانک خاورمیانه مشخص نشده است.

photo_2023-08-19_11-23-22

براساس این گزارش، بانک تجارت با 275 میلیارد تومان هزینه تبلیغات و انتشارات در سال گذشته رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

در مقابل، بانک های اقتصاد نوین،سرمایه و پست بانک ایران کمترین هزینه کرد در بخش تبلیغات و انتشارات را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

به طور معمول بانکها با هدف آشنایی بیشتری مشتریان با انواع خدمات بانکی،تبلیغات و اطلاعرسانی برنامه ریزی شده ای را در دستور کار خود دارند.

 

ارسال نظر