شناسه خبر : 36914

اختصاصی چابک آنلاین؛

بانک تجارت از فروش سهام ونیکی عقب نشست

بانک تجارت از فروش سهام ونیکی عقب نشست

بانک تجارت اعلام کرده که از فروش عرضه عمده سهام ۲٠.۹۶ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران منصرف شده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بر اساس این گزارش، بانک تجارت پ هفتم مرداد ماه سالجاری در اطلاعیه ای اعلام کرده بود  که قصد فروش عرضه عمده ۲٠.۹۶ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را دارد.

بانک تجارت تاریخ عرضه سهام "ونیکی" را ۳۱ مردادماه سالجاری اعلام و تاکید کرده بود که ۱٠ درصد ارزش سهام معامله را براساس قیمت پایه  نقد و یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط دریافت می کند.

حال پس از گذشت ۱۶ روز از انتشار اطلاعیه فروش سهام "ونیکی"،  بانک تجارت اعلام کرده که از فروش عرضه عمده سهام ۲٠.۹۶ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران منصرف شده است.

سود خالص ونیکی در دوره مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سالجاری  معادل ۲.۳۴۹ میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر