شناسه خبر : 36105

اختصاصی چابک آنلاین؛

معاون سابق نظارت بانک مرکزی سرپرست سرمایه گذاری ملی ایران شد

معاون سابق نظارت بانک مرکزی سرپرست سرمایه گذاری ملی ایران  شد

فرهاد حنیفی، معاون سابق نظارت بانک مرکزی بر کرسی مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران تکیه زد.

به گزارش چابک آنلاین، تا پیش از این سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد، مدیریت عاملی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را بر عهده داشت.

فرهاد حنیفی در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، معاون نظارت این بانک را عهده دار بود.

فرهاد حنیفی به نمایندگی از شرکت همیاری کوثر  به ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، راه یافته است.

محمدکاظم چقازردی، تایمازحمایلی مهربانی، سیدمهدی پارچینی پارچین و کامران پاکیزه در کنار فرهاد حنیفی ترکیب کنونی هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را تشکیل می دهند.

از بانک های تجارت و صادرات به عنوان بخشی ازسهامداران شرکت سرمایه گذاری ملی ایران یاد می شود.

سود نقدی هر سهم  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آخرین مجمع سالیانه این شرکت ۱,۲۰۰ ریال بوده است.

 

  • عیوض

    یعنی چی اون وقت!!

  • شایان

    عملکرد ایشون رو بررسی کنین. ...

  • ایمان

    عجب!!!!

ارسال نظر