شناسه خبر : 35553

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد کارمزدی بانک ها ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

درآمد کارمزدی بانک ها 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

مجموع درآمد کارمزدی ۱۷ بانک در پایان سال گذشته از مرز۳۲ هزار میلیارد تومان گذشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بررسی عملکرد سال گذشته  17 بانک فعال در بازار سرمایه  نشان داد که درآمد ناشی از کارمزد این بانک ها در مقایسه با سال ماقبل رشد خوبی داشته و بانک ها از این محل درآمد خوبی کسب کرده اند.

درآمد کارمزد بانک ها در سال 1400،  حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده است.

درآذرماه سال 99، با بخشنامه جدید بانک مرکزی، کارمزدهای شبکه بانکی دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شد و که نتیجه این تغییر در صورت های مالی سال گذشته بانک ها به خوبی مشهود است.

بااین حال،میانگین سهم کارمزدها از کل درآمدهای عملیاتی بانک ها در سال 1401، حدود 16 درصد بوده درحالیکه میانگین این رقم در بانک های اروپایی حدود 32 درصد است.

براساس این گزارش، بانک تجارت با درآمد کارمزد 6700 میلیارد تومانی، بیشترین درآمد کارمزد را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

بانک ملت با درآمد کارمزد 5800 میلیارد تومان و بانک صادرات ایران با درآمد کارمزد حدود 4600 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

درمقابل بانک های سرمایه، ایران زمین و موسسه اعتباری ملل کمترین درآمد کارمزد را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

درآمدهای بانک ها به دو گروه مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود.

درآمد کارمزد درگروه درآمدهای غیرمشاع بانکی قرار می گیرد  که مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت های مشاوره ای بانک ها را در بر می گیرد و بخش عمده درآمدهای غیر مشاع بانک ها را کارمزدهای آنها تشکیل می دهد.

ناگفته نماند که از17 بانک مورد بررسی در این گزارش درآمد کارمزد 10 بانک در سال گذشته کمتر از هزارمیلیارد تومان بوده است.

در عین حال، تا لحظه انتشار گزارش، صورت های مالی بانک قرض الحسنه رسالت منتشر نشده است.

همچنین بانک های دولتی هم به دلیل عدم انتشار صورت های مالی سال 1401 در این بررسی در نظر گرفته نشده اند.

photo_2023-07-11_11-56-07

ارسال نظر