شناسه خبر : 34674

اختصاصی چابک آنلاین؛

رتبه اول تا سوم بیشترین سود خالص صرافی های بانکی به تجارت، ملت و گردشگری رسید

رتبه اول تا سوم بیشترین سود خالص صرافی های بانکی به تجارت، ملت و گردشگری رسید

مجموع سودخالص ۱۱ شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک های خصوصی از مرز ۲ هزار میلیارد تومان گذشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت های خدمات ارزی و صرافی سپهر، گردشگری و تجارت بیشترین سود خالص هر سهم سال گذشته را از بین 11 شرکت صرافی فعال در بورس، به خود اختصاص داده اند.

درسال گذشته، شرکت های بیمه سپهر، گردشگری و تجارت به ترتیب 1.422.355 ، 58.731 و 32.257 ریال سود خالص هر سهم داشته اند.

دراین بررسی ، مشخص شد که سه شرکت خدمات ارزی و صرافی دی، سرمایه و اقتصاد نوین کمترین سود خالص هر سهم را در سال گذشته به خود اختصاص داده اند.

شرکت های صرافی و خدمات ارزی سینا، خاورمیانه و شهر هنوز صورت های مالی سال گذشته خود را منتشر نکرده اند.

ناگفته نماند که فعالیت 11 شرکت خدمات ارزی و صرافی فعال در بازار سرمایه منجر به سود دهی 2 هزار میلیارد تومانی شده است.

در این بین، شرکت صرافی تجارت سال گذشته را  با سود خالص  806 میلیارد تومانی به پایان رساند و رتبه اول در کسب سود خالص را در شرکت های صرافی از آن خود کرده است.

مجموع درآمد 11 شرکت خدمات ارزی و صرافی در سال گذشته به رقم 2631 میلیارد تومان رسیده است.

رتبه اول بیشترین درآمد عملیاتی  در سال گذشته با 72 هزار و 407 میلیارد تومان به  شرکت صرافی سامان رسیده است.

photo_2023-06-14_10-04-50

ارسال نظر