شناسه خبر : 31974

اختصاصی چابک آنلاین؛

پافشاری بانک گردشگری بر سود سازی بیشتر برای سهامداران

پافشاری  بانک گردشگری بر سود سازی بیشتر برای سهامداران

اصرار بانک گردشگری بر رشد معنادار سوددهی در فعالیت های خود، اتفاقی که در گزارش پایان آذرماه این بانک به خوبی به نمایش درآمده است.

به گزارش چابک آنلاین، بررسی های چابک آنلاین نشان می دهند که سود خالص بانک گردشگری در پایان آذرماه به رقم 488 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از رشدی  38  درصدی برخوردار بوده است.

سود خالص بانک گردشگری در پایان آذرماه سال گذشته در محدوده 352 میلیارد تومان بوده است.

در عین حال، سود خالص هر سهم این بانک درمدت زمان مورد بررسی به رقم 325 ریال رسیده درحالیکه سود خالص سهم بانک مذکور درآذرماه سال قبل حدود235  ریال بوده است.

درحال حاضر سرمایه بانک گردشگری 1500 میلیارد تومان است.

روندسوددهی این بانک نشان می دهدکه درخلال 9 ماهه امسال حدود یک سوم سرمایه خود سود ساخته است.

گفته می شودکه درحال حاضر 16 نماد بانکی دربازار سرمایه فعال بوده که صنعت بانک ها و موسسات اعتباری  4.5 درصد ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای