شناسه خبر : 27776

بانک‌ها وام نهضت ملی مسکن را ندادند‌

بانک‌ها وام نهضت ملی مسکن را ندادند‌

بر اساس آمار بانک مرکزی سهم نهضت ملی مسکن از تسهیلات پرداخت شده در یک سال گذشته فقط ۱۸ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲.۴ درصد از تعهد قانونی نظام بانکی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، بر اساس آمار تسهیلات پرداخت شده به نهضت ملی مسکن از منابع بانکی، در 6 ماه دوم سال 1400 نظام بانکی تنها 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار نهضت ملی مسکن قرار داده است.

از سوی دیگر در 6 ماه اول سال 1401، رقم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن به 16 هزار میلیادر تومان می‌رسد. به معنای دیگر از زمان ابلاغ قانون جهش تولی و تامین مسکن 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص یافت.

* بانک‌ها به نهضت ملی مسکن پول نمی‌دهند

این درحالیست که بر اساس قانون نظام بانکی در مدت یک سال گذشته باید 752 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت می‌کرد.

بر این اساس در طول یک سال گذشته نظام بانکی تنها به 2.4 درصد از تعهد قانونی خود در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است.

 نظام بانکی در 6 ماه دوم سال 1400 و 6 ماه اول سال 1401 مجموعا 3760 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت کرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای