شناسه خبر : 27305

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبز پوش شد

نماد 6 بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبز پوش شد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۱.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۰.۱۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سامان با کاهش ۱.۳۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۱.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۱.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۶۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های ایران زمین،گردشگری، دی و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای