شناسه خبر : 26529

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

نماد 5 بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۱.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۲۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش  ۱.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک دی با افزایش ۰.۱۴ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای