شناسه خبر : 26079

شرکت‌ها از اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی معاف از مالیات شد

شرکت‌ها از اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی معاف از مالیات شد

بر اساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی درآمد اشخاص حقوقی از محل سرمایه گذاری در اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی از مالیات معاف است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: درآمد اشخاص حقیقی از محل سرمایه گذاری در اوراق صکوک و همه انواع اوراقی که در چارچوب مجوزهای بانک مرکزی منتشر می‌شود از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم با نرخ مالیات صفر محاسبه خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، اوراق صکوک مشمول بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نخواهند بود.

گفتنی است بر اساس بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، درآمدهای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات) از محل سود سپرده‌های بانکی (به جز برخی صندوق‌ها)، مشمول مالیات خواهد شد و صرفاً درآمدهای اشخاص حقیقی از محل سپرده‌های بانکی بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است.

درآمد شرکت‌ها از اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی معاف از مالیات شد

ارسال نظر

خدمات بیمه ای